Example: Solve √(6βˆ’π‘₯) = π‘₯; (√(6βˆ’π‘₯))Β² =π‘₯Β² ; 6βˆ’ π‘₯ = π‘₯Β²; π‘₯Β² + π‘₯ βˆ’ 6 = 0; (π‘₯ βˆ’ 2)(π‘₯ + 3) = 0; π‘₯ = 2 π‘œπ‘Ÿ π‘₯ = βˆ’3; Check 2 and -3 in the original equation: √(6 βˆ’ 2) = √4 = 2; √(6 βˆ’ -3) = ...

Lessons for this standard

Resources cannot be aligned to this standard, browse sub-standards to find lessons.