Donahoe's Magazine, Volume XV, No. 3 Volume XV (Jan 1886-Jul 1886)