Skip to main content

BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO VI (Explicit Teaching) Gamit ang Mapang Pangkonsepto

Share

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Share On LinkedIn
Email
Grade Level Grade 6
Resource Type Lesson Plan

About This Lesson

Pagtukoy sa Sanhi at Bunga sa mga Pangyayari.

                                               (F6PN-IIIC-18)

Sub-Task Competencies: 

  1. Nakikilala ang sanhi at bunga sa mga pangyayari.
  2. Natutukoy ang sanhi at bunga sa mga pangyayari.
  3. Nakasusulat ng sanhi at bunga sa mga pangyayari.

Layunin

  1. Nakikilala ang sanhi at bunga sa mga pangyayari.
  2. Napapahalagahan ang kalusugan ng mga tao sa pamayanan.
  3. Natutukoy ang sanhi at bunga sa mga pangyayari

Resources

Files

BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO VI.docx

Lesson Plan
May 7, 2024
1.6 MB

Reviews

Write A Review

Be the first to submit a review!

Advertisement